HISTORIE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA NAŠEM ÚZEMÍ, VÝROBCI AUTOBUSŮ, JEJICH ZNAČKY A TYPY.
Hledat

Menu

MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72
 
Navigace: MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72 > DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC

K Dopravnímu podniku města Pardubic, tedy k trolejbusům a autobusům které po Pardubicích jezdí mám blízký vztah.

Můj táta se v DPmP vyučil jako automechanik a opravoval trolejbusy na těžké údržbě. Děda jezdil mnoho let jako řidič s trolejbusem (nejčastěji meziměstskou linku č.3 od pardubického vlakového nádraží do Lázní Bohdaneč) a já už jako maličká holka celé hodiny s ním. 

Dnes, jako dospělá ženská se dvěma dětmi, i když bydlíme v od Pardubic jedenáct kilometrů vzdálené Chrudimi, sem tam jezdím s pardubickou MHD dál. Ten vztah a ty vzpomínky ze mne nikdy nevyprchají. 

Ráda bych se v této rubrice věnovala právě pardubickému Dopravnímu podniku a v krátkosti se zde zmínila o jeho historii, vozech současných i historických atd.

Heslovitý přehled historie hromadné dopravy osob v Pardubicích

1845 - Zahájení provozu parostrojní železnice z Olomouce do Prahy, vznik prvního pardubického nádraží

1903 - První projekt el. dráhy Chlumec n. C. - Bohdaneč - Pardubice - Chrudim - Slatiňany, nerealizováno

1906 - Nerealizovaný projekt Fr. Křižíka na elektrickou dráhu do Sezemic

1908 - Zřízení dvou poštovních autobusových linek Pardubice - Holice a Pardubice - Bohdaneč

1919 - Začíná historie Železničního pluku v Pardubicích. Vojsko v městě a okolí vybudovalo mnoho důležitých vodních i dopravních staveb.

1931 - Dočasný provoz MHD zapůjčenými autobusy po dobu trvání Výstavy tělesné výchovy a sportu

1932 - Na území města postupně vzniklo několik autobusových linek provozovaných ČSD

1949 - První reálné projekty trolejbusových tratí v Pardubicích

1950 - Vznik Dopravního komunálního podniku města Pardubic, zahájení provozu první městské autobusové linky z Jesničánek kolem nádraží k nemocnici se dvěma autobusy typu Š 706 RO - základní jízdné 3,– Kčs

1951 - Zahájení provozu autobusů DKPmP do Svítkova a na Slovany, zřízena taxislužba

1952 - Zahájení provozu první trolejbusové linky do Bohdanče se šesti trolejbusy typu Š 7Tr, dokončení dvou měníren: MR1 Stadion a MR2 Semtín, jízdné do druhého pásma 5,– Kčs

1953 - Trolejbusy jezdí i do Jesničánek, k nemocnici a na Duklu, autobusy jezdí i Na Židov, zahájení provozu vozovny Dukla, cena jízdenky po měnové reformě 0,60 Kčs (2. pásmo 1,– Kčs), zkolaudována vozovna Dukla

1954 - Dopravní podnik bez přívlastku „komunální", nová trolejbusová linka na Slovany, dokončena 1. etapa výstavby trolejové sítě

1955 - Z podniku odchází jeho zakladatel Vladimír Holubář - v letech 1950 až 1951 byl národním správcem a pak technikem investiční výstavby

1956 - Do provozu 4 předválečné trolejbusy Tatra T86 zakoupené z Prahy, nová trolejbusová linka č. 5 Dukla - Slovany

1957 - Dočasně přerušen provoz souprav trolejbusů s vlečnými vozy

1958 - Zprovozněna třetí měnírna Jan, otevření nového nádraží, zrušena trať ke starému nádraží

1959 - Zprovozněna trolejbusová trať k novému nádraží, zřízena autopůjčovna a zájezdová doprava

1960 - Nový most přes Labe, zrušení starého vedení kolem jatek, zahájen provoz autobusů na Hůrka a do Spojila, v létě nové rekreační linky do Bohdanče a na Kunětickou horu

1961 - Uzavření trati k nemocnici pro výstavbu nadjezdu, nová trolejová trať v ul. Ke Kamenci, převedení autobusové dopravy na nadjezd PARAMO, nové linky přes Višňovku

1962 - Postupné zavádění provozu bez průvodčích, autobusy jezdí i do Ohrazenic, první trolejbus Š 9Tr, opět byl zahájen provoz trolejbusů s vlečnými vozy (linka č. 3), MHD využívá nový podjezd v Anenské ulici

1963 - Zavedení autobusového provozu do Rosic nad Labem

1964 - Zahájen trolejbusový provoz do Ohrazenic a do Pardubiček, dočasně ukončen provoz trolejbusů na Slovany, definitivně ukončen provoz trolejbusů s vlečnými vozy

1965 - Nový nadjezd u Doubravic, návrat trolejbusů na Slovany, konec taxislužby a některých dalších služeb, zakoupení prvního autobusu ŠM 11

1966 - Prodloužení trolejbusové dopravy na Židov a do sídliště Dukla, zahájení provozu autobusů do sídliště Polabiny, v létě rekreační provoz do Slatiňan, provoz prvních vozových radiostanic, počátek éry autobusů ŠM 11

1967 - Ukončení provozu trolejbusů do Ohrazenic, zdražení jízdného z 60 hal. na 1 Kčs, zrušení přestupného tarifu

1968 - Krátké prodloužení trolejového vedení v Pardubičkách, autobusové spoje až k Tesle Zámečku, zavedení S-provozu na poslední lince číslo 4, průvodčí již jen ve vlečných vozech, obnoven přestupní tarif, započala výměna a rozšíření sítě napájecích kabelů z měnírny MR3 Jan

1969 - Autobusy jezdí až do Černé za Bory, nepodařilo se realizovat stavbu trolejbusové tratě k Tesle Zámečku

1970 - Zavedení autobusových linek do Polabin Kréty, zahájení další etapy rekonstrukcí vozovek v centru

1971 - Poprvé zaveden sezónní rekreační provoz trolejbusové linky č. 7 do Bohdanče

1972 - Autobusy zajíždějí i k NPK v Rybitví, k TMS a do Drozdic, trolejbusy dočasně opustily trať do Pardubiček, končí provoz měnírny Stadion

1973 - Návrat trolejbusů do Pardubiček, autobusy opustily třídu Míru a jezdí po nábř. ČSLA (Sukově třídě)

1974 - Zavedení MHD přes Bělehradskou ulici do Trnové

1975 - Zprovoznění nových hal a odstavných ploch ve vozovně

1976 - Napojení Mnětic na síť MHD, zavedení nočního provozu

1977 - Nová autobusová linka do Starých Čívic, zavedeno mechanické odbavování cestujících, cena jízdného 1,– Kčs bez přestupů, konec provozu autobusů Š 706 RTO a vlečných vozů na linkách MHD - definitivní konec práce průvodčích ve vozech

1978 - Zahájení provozu autobusů do sídliště Dubina, první předprodejní automaty jízdenek, zakoupení prvního počítače, vznik výpočetního střediska

1979 - První trolejbusy Škoda 9Tr s tyristorovou pulsní regulací

1980 - První kloubové autobusy Ikarus

1981 - Řada uzávěrek a objížděk pro výstavbu horkovodů

1982 - Dočasně uzavřen podjezd na tř. 7. (dnes 17.) listopadu

1983 - První trolejbusy Škoda 14Tr

1984 - Dočasné zkrácení trolejbusové linky v Bohdanči, nová měnírna MR7 ve vozovně na Dukle

1985 - Opětovné prodloužení tratě v Bohdanči, zahájení procesu postupné výměny trakčního vedení pomocí systému K.M.

1986  - Objížďka trolejbusů po nové trati přes Polabiny konečnou, dočasné zkrácení na Dukle

1987 - Dočasně uzavřen most přes Labe u ZS, objížďka přes Polabiny III a IV včetně trolejbusových linek po nové trati od nádraží do Polabin

1988 - Ukončení objížďky Polabinami, opětovné prodloužení trolejbusové linky do sídliště Dukla

1989 - DPmP je státním podnikem

1990 - Nová měnírna Polabiny, zavedení trvalého provozu trolejbusů do Polabin konečné

1991 - Konec éry autobusů ŠM 11, dokončení rekonstrukce teplofikace v podniku, první trolejbusy a autobusy s celovozovými reklamami, zvýšení jízdného na 2,– Kčs

1992 - Zavedení trvalého provozu trolejbusů do Polabin III a IV, zprovoznění nové trati na točnu Sluneční, dočasná uzávěra nadjezdu u nemocnice, na síť MHD napojeny obce Srnojedy, Lány na Důlku a Opočínek, zavedení autobusové dopravy i do sídliště Cihelna, odprodej všech kloubových autobusů Ikarus do Prahy, zakoupení 2 zájezdových autobusů MAN

1993 - Zvýšení jízdného na 4 Kč, prodloužení autobusových linek do Nemošic, na Fáblovku a do Doubravic, namontována první rychloprůjezdná trolejbusová výhybka

1994 - Zavedení dopravy do Brozan, Rábů a ke Kunětické hoře, opět dočasně uzavřen podjezd na tř. 17. listopadu

1995 - Zrušení dopravy do Brozan, Rábů a ke Kunětické hoře, probíhá proces transformace na akciovou společnost v majetku města, poslední rok pravidelného provozu trolejbusů Š 9Tr

1996 - DPmP se stává akciovou společností, změny ve vedení trolejbusových linek: od dubna prodloužena dvojka do Polabin, čtyřka do září dočasně zrušena a od října ve špičce prodloužena až na UMU, autobusová šestka se vrátila do Polabin, zavedení autobusové dopravy do Ostřešan, radnice rozhodla o postupném rušení trolejbusové dopravy, zvýšení jízdného na 5,– Kč

1997 - Rada města rozhodla nerušit trolejbusovou dopravu, autobusová šestnáctka opět jezdí ke Kunětické hoře a posléze některé spoje až do Němčic, zavedena doprava do Hrádku, Pohránova a Srchu, zvýšení jízdného na 6,– Kč, zahájení prodeje jízdenek u řidičů, večer nástup předními dveřmi

1998 - Linky č. 6 a 13 si navzájem vyměnily své konečné, šestka jezdí až do Ohrazenic resp. i do Doubravic, linka 10 zajíždí i na východní konec Nemošic, nová linka č. 18 večer obsluhuje Dražkovice, v srpnu bylo do parku vozidel zařazeno prvních 8 nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault, zřízení autoškoly, kruhový objezd u Globusu, dokončena renovace historického trolejbusu Škoda 9TrHT28

1999 - Nová trolejbusová linka 33, prodloužení MHD do Dřítče, vybudován dispečink dálkového ovládání měníren a postupně připojovány jednotlivé stanice

2000 - Doprava k penzionu na Dubině, linka 18 začala jezdit celý den a také o víkendech, zrušena linka 33, nová trolejbusová trať po Sukově tř. pro linku 11, trasa linky 7 v centru napřímena, nový nadjezd ve Svítkově, kruhový objezd u Kauflandu, zvýšení jízdného na 7,– Kč. Zprovozněna nová měnírna v ulici Na Drážce

2001 - Rozšíření MHD do Starého Máteřova, do Černé u Bohdanče a do sídliště Závodu Míru, výpomocné spoje označovány číselnou řadou od 901 výš, všechny měnírny ovládány dálkově, zakoupeny první tři nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr

2002 - Na přání obcí zrušena MHD přes Brozany a Ráby, nová linka 23 do průmyslové zóny u Starých Čívic, nová trolejbusová trať do Dubiny, na linku 13 nasazeny trolejbusy a linka 5 ve špičce prodloužena do Dubiny, linka 28 přesměrována k TMS, do Černé za Bory a částečně až do Hostovic, nová trolejbusová trať v ulici Kpt. Nálepky (tzv. Dukelská spojka), zvýšení jízdného na 8,– Kč

2003 - Linka 7 přesměrována na Dukelskou spojku a provoz rozšířen i na víkendy, trasa linky 13 přeložena na tř. Míru, zahájení provozu historické trolejbusové linky 51 v letní sezóně, dokončena renovace historického autobusu Škoda 706 RTO

2004 - Na síť MHD napojeny Sezemice a Tuněchody, nová linka 22 do Nemošic přes Pardubičky, na autobusových linkách zavedeny první tzv. garantované nízkopodlažní spoje, zahájení procesu snižování dotací do MHD (zatím bez dopadu na provoz)

2005 - Cena jízdného 10 Kč, další omezení dotací a ztráta z roku 2004 vyvolaly celoplošnou redukci provozu MHD od 1. 4., trolejbusy přestaly používat točnu v Semtíně u hlavní brány, zrušen záměr na výstavbu trolejbusové tratě do Černé za Bory, v prosinci byla v Srchu zřízena nová točna pro linku číslo 17, převzetí prvního trolejbusu Škoda 14Tr modernizovaného v Plzeňských městských dopravních podnicích

2006 - Wonkův most byl několik měsíců bez trolejbusové a částečně i bez autobusové dopravy. Od dubna nová polookružní trolejbusová linka 27 Pardubičky - střed města - Dukla. Objížďky při rekonstrukci Dašické ulice.
V červnu představeny první tři nové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 24Tr (jejich nákup částečně hrazen ze SROP) ze šestikusové série dodané ve dvou etapách v letech 2006 - 2007.
V sezóně poprvé zavedena historická autobusová linka číslo 52 z Dubiny, točny na Kunětickou horu přes střed města, hl. nádraží a Ohrazenice.
Trolejbusová linka č. 4 zkrácena na tř. Míru, linka č. 10 prodloužena k Univerzitě, linka 28 obsluhuje i Staročernsko, linky nočního provozu A a B označeny čísly 98 a 99.
Zavedení nového elektronického odbavovacího systému a změny v tarifu (zřízena zastávková pásma, jednotlivé nezlevněné denní jízdné od 6 do 14 Kč), nástup čipových Pardubických karet.
Zavedeny první garantované nízkopodlažní spoje i na trolejbusových linkách

2007 - Změny linkového vedení: linka 8 prodloužena částečně do Dubiny, sever (po nové komunikaci okolo penzionu) a ve Svítkově opět zaveden okružní provoz (spoje vedené opačným směrem nesou číslo 88), linka č. 9 přestala obsluhovat Dubinu, penzion, spoje linky 16 vedené ke Kunětické hoře se navrátily do trasy přes Brozany a Ráby.
MHD opět zavedena do Dřítče.
V květnu byla na 14 dní zkušebně uzavřena třída Míru pro MHD.
Na jaře dokončena dodávka 10 kusů středně podlažních autobusů Karosa B951E (prvních 6 zařazeno již v roce 2006). Získány další tři trolejbusy Škoda 24Tr (2. etapa).
U hl. nádraží zřízena světelná informační tabule s odjezdy spojů MHD.
Do Plzně na rekonstrukci odeslán v pořadí již pátý trolejbus Škoda 14Tr.

2008 - Rekonstrukce kanalizace v Lázních Bohdanči - po dobu uzávěry se trolejbusy otáčejí na náměstí okolo fontány. Stavba nové lávky pro pěší na Palackého třídě (nasazování autobusů, objížďky ulicí K Polabinám). Dočasné objížďky při rekonstrukcích kanalizace v ulicích Demokratické mládeže a Svobody. Objížďka během asfaltování silnice Hůrka - Sezemice.
Nové trasování nočních linek č. 98 a 99: už nejezdí proti sobě po přibližně stejném okruhu, ale každá z nich má svou samostatnou trasu.
Zřízena nová trolejbusová linka č. 21 Slovany - Sluneční a ukončeno obsluhování BČOV výpomocnými autobusovými spoji.
MHD zavedena do Zminného a Veské. Byla zrušena obsluha Free Zone ve Starých Čívicích. Ulice Staňkova prohlášena za nezpůsobilou pro provoz MHD, linky jezdí ulicí Gorkého.
Zakoupeny první čtyři velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy Škoda 28Tr.

2009 - Uzavřen most v ulici Průmyslové - objížďky autobusových linek, zřízena linka č. 32 Pardubičky - Průmyslová (nový most zprovozněn až v roce 2010).
Zrušena většina výpomocných spojů označovaných číselnou řadou 9xx. Zrušena linka č. 19 (sloučena s linkou 9). Zavedena nová linka č. 26 obsluhovaná vozy linky č. 8. Část spojů linky č. 6 byla zkrácena na točnu Sluneční. Linka č. 24 byla prodloužena do Čepí. Zrušena trolejbusová linka č. 33 - sloučena s linkou č. 3.
Zprovozněna plnička plynu a zakoupeno prvních 7 autobusů na CNG.

2010 - Objížďky a výluky během rekonstrukce podjezdu na tř. 17. listopadu. Zavedena MHD do Dašic. Od srpna možnost on-line dobíjení Pardubických karet přes internet.

2011 - Rekonstrukce DO měníren s využitím optické kabelové sítě.
Převzetí provozu lodi Arnošt. Plavidlu skončila způsobilost a v prosinci byla zahájena jeho rekonstrukce. Přesun předprodeje z Karloviny do Pernerovy ulice (24. 10.).
Zahájen provoz MHD do Živanic, Úhřetic a Přelouče.

2012 - Zrušen provoz MHD do Úhřetické Lhoty a Dašic. Desítka prodloužena do Ohrazenic. Zahájena první plavební sezóna lodi Arnošt v režii DPmP a.s.

2013 - Zastaven provoz MHD do Přelouče. Prodloužení MHD do Neradu. Řada objížděk při pokládání tzv. tichých asfaltů na Poděbradské a Hradecké ulici. Od 1. 2. zavedeny tzv. SMS - jízdenky. Sledování vozidel na trati prostřednictvím GPS.

2014 - Opět zavedena trolejbusová linka č. 33. Zahájena rekonstrukce třídy Míru na pěší zónu. MHD je odkloněna přes Sukovu třídu. Zprovozněna informační světelná tabule na Masarykově nám. Všechny vozy MHD vybaveny akustickou signalizací pro slabozraké. Krátkodobý zkušební provoz linky č. 20 hl. nádraží - Rokycanova. Dokončena renovace historického vlečného vozu Jelcz P01 E. Příprava na vybudování nové trolejbusové tratě Sluneční - Trnová - Ohrazenice

2015 - Plánován nákup trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Částečný návrat trolejbusů na třídu Míru.

Logo Dopravní podnik města Pardubic

Vozový park

Trolejbusy

Škoda 30Tr SOR

Škoda 30Tr

V roce 2016 byly dodány tři kusy nízkopodlažních trolejbusů Škoda 30Tr s celovozovou klimatizací.

Jedná se o dvanáctimetrový čtyřdveřový plně nízkopodlažní trolejbus, který Škoda Electric vyrobila  společně s firmou SOR Libchavy. Vozidlo  je určeno pro městskou hromadnou dopravu s provozem na napětí 600 nebo 750 V DC. První trolejbus Škoda 30 Tr byl, podobně jako vozidlo Škoda 31 Tr, vyroben v roce 2010. Škoda Electric dodává do vozů veškerou elektrovýzbroj, která je uložena v kontejneru na střeše vozidla. Celková montáž tohoto dvounápravového trolejbusu se rovněž provádí v  Plzni. Trolejbus může být navíc vybaven pomocným dieselagregátem, který je umístěn v zadní části vozu a umožňuje jízdu i v místech bez trolejového vedení. Asynchronní trakční motor a mikroprocesorově řízený napěťový střídač s možností rekuperace výrazně snižují energetickou náročnost na provoz vozidla a náklady na údržbu.
Komfort cestujících zvyšuje plná nízkopodlažnost vozidla a  snazší nástup a výstup pasažérů je usnadněn pomocí tzv. kneelingu, kdy se trolejbus nakloní až k hraně chodníku. Pohodlí při jízdě trolejbusem zlepšuje také výkonný systém vytápění i přehledný informační systém. Nechybí ani vyklápěcí plošina pro vozíčkáře.

Škoda 26Tr Solaris

Škoda 26Tr Solaris

V letech 2012-14 bylo dodáno 10 kusů těchto vozidel vyrobených firmou Škoda Electric a.s. z Plzně. Karoserie pochází z Polska od firmy Solaris Bus & Coach a.s.

Plzeňská Škoda Electric společně s polskou firmou Solaris vyrobila dvanáctimetrový plně nízkopodlažní třídveřový trolejbus s provozem  na napětí 600 nebo 750 V DC. První trolejbus Škoda 26 Tr byl poprvé vyroben v roce 2009. Škoda Electric dodává do vozů veškerou elektrovýzbroj, která je uložena v kontejneru na střeše vozidla. Celková montáž tohoto dvounápravového trolejbusu se rovněž provádí v  Plzni.  Trolejbus může být navíc vybaven pomocným dieselagregátem, který je umístěn v zadní části vozu a umožňuje jízdu i v místech bez trolejového vedení.
Komfort cestujících zvyšuje plná nízkopodlažnost vozidla a širší uličky mezi sedadly. Pohodlí při jízdě trolejbusem zlepšuje také výkonný systém vytápění, klimatizace celého vozu, přehledný audiovizuální systém a vyklápěcí plošina pro vozíčkáře. Trolejbusy Škoda 26 Tr v několika českých městech, například vozidla pro Ostravu jsou navíc vybavena superkapacitory. Jedná se o úložiště energie vzniklé při rekuperaci trolejbusu. Uložená energie je následně využita při energetických špičkách, např. při rozjezdu vozidla. Snižují tedy spotřebu vozu. Trolejbusy jezdí také v bulharských městech Sofie, Pleven, Burgas, Varna a Stara Zagora.

Škoda 28Tr Solaris

Škoda 28Tr Solaris

V letech 2008-12 bylo dodáno 10 kusů těchto vysokokapacitních vozidel vyrobených firmou Škoda Electric a.s. z Plzně. Karoserie pochází z Polska od firmy Solaris Bus & Coach a.s. 

Škoda 24Tr

Škoda 24Tr

V letech 2006 - 2007 bylo do Pardubic dodáno šest trolejbusů typu 24Tr vyráběné firmou Škoda Plzeň. Tento nízkopodlažní trolejbus nahradil v nabídce firmy Škoda typ 21Tr po krachu výrobního závodu Škoda Ostrov. Již v roce 2004 byl krátce v provozu zařazen předváděcí prototyp tohoto typu vozidla unifikovaného s autobusem Citybus. Do pravidelného provozu byly dodány vozy s novou karoserií Citelis.

Tato vozidla byla pořízena z prostředků fondů Evropské unie, Statutárního města Pardubice a Dopravního podniku města Pardubic a.s. Cena jednoho vozidla je 9 189 000 Kč. Dopravní podnik nakoupil celkem šest těchto vozidel. Celková cena zakázky tak činila 55 175 000,–Kč bez DPH. Finanční krytí bylo zajištěno z prostředků Evropské unie do výše 75% celkových uznatelných nákladů, které byly čerpány ze Strukturálních fondů (SROP). Dále se na financování podílelo i Statutární město Pardubice, které přispělo částkou dva milióny korun. Zbylou částku hradil DPMP a.s. z vlastních zdrojů.

Škoda 21Tr

Škoda 21Tr

Trolejbusy Škoda 21Tr dodával do Pardubic podnik Škoda Ostrov nad Ohří v letech 2000 až 2004. Celkem bylo těchto nízkopodlažních vozů dodáno patnáct, všechny jsou stále v provozu.

Škoda 14Tr

Škoda 14Tr

Trolejbusy Škoda 14Tr dodával do Pardubic podnik Škoda Ostrov nad Ohří v letech 1983 až 1999. Celkem bylo dodáno 68 nových vozidel a další tři ojeté byly v roce 2001 zakoupeny z Dopravního podniku Hradec Králové. Trolejbusy výrobce průběžně modernizoval. Posledních 20 kusů dodaných v letech 1995-1999 už bylo od výrobce osazeno digitálními orientacemi.

Autobusy

Iveco Urbanway 12M

Urbanway

V roce 2016 byly zařazeny dva autobusy Iveco Urbanway 12M. Další 4 vozy budou dodány do konce roku 2017.

Toto vozidlo používá unikátní technologii IVECO HI-SCR a nové motory Euro VI na zcela přepracované platformě, která v sobě spojuje výhody větší robustnosti a výrazného snížení hmotnosti. Každý detail URBANWAY směřuje k optimalizaci provozních nákladů, od efektivity a cenové přístupnosti motorů, až po karoserii a zjednodušení vlastní údržby vozu.

Koncová světla jsou zaintegrována do karoserie, která je přirozeně chrání v případě nárazu. Mlhová světla s funkcí cornering lights zajišťují lepší viditelnost v zatáčkách a při náročných manévrech.

Mnohem prostornější interiér a vlídný prostor vytvářejí z autobusu řady Euro VI nový standard v rámci veřejné dopravy. Hnací soustavy s technologií Hi-SCR jsou kompaktní a obojí uložení, jak příčné, tak podélné, nabízí různé uspořádání sedadel bez nutnosti kompromisů. Nové umístění prostředních dveří, které byly posunuty směrem dozadu, navíc poskytuje cestujícím pohodlný nástup a dostatek místa v části se sníženou podlahou. Pohodlí nových sedadel a atraktivní vzhled LED osvětlení dotvářejí podmínky pro pohodlnou jízdu.

Vysoce kvalitní klimatizace se speciálními vzduchovými výdechy a vzduchovými clonami u dveří umožňuje zvýšit proudění vzduchu až o 50 % a vytváří tak dokonalé prostředí pro cestování. Široký výběr volitelných prvků, jako je tónované osvětlení, materiál a barva sedadel a bočních panelů na přání zákazníka, zlepšuje vnímání stylu a péči o cestující.

Prostor pro řidiče byl navržen v souladu s normou EBSF (European Bus System of the Future), je zcela inovativní a ergonomicky uspořádaný. Vyvýšená poloha je mezi řidiči velice oblíbená pro lepší přehled na větší vzdálenosti, přičemž řidič zaujímá vhodnou pozici pro vítání cestujících na palubě vozidla.

Iveco Crossway LE

Crossway

V roce 2015 bylo jako náhrada nejstarších autobusů zakoupeno pět kusů autobusů Iveco Crossway LE.

Iveco Irisbus Citelis CNG

Iveco Irisbus Citelis

V letech 2009 - 2014 bylo zakoupeno 22 kusů autobusů Citelis s motory poháněnými stlačeným zemním plynem CNG. Všechny jsou samozřejmě stále v provozu.

Iveco Irisbus Citelis

Iveco Irisbus Citelis

Na podzim roku 2007 byly dodány dva nízkopodlažní autobusy Iveco Irisbus Citelis 12M. Do provozu byly zařazeny po montáži odbavovacího systému na začátku roku 2008. Další dva vozy byly dodány v roce 2008. Všechny jsou samozřejmě stále v provozu.

Karosa/Renault/Irisbus Citybus

Karosa/Renault/Irisbus Citybus

Prvním a nejrozšířenějším nízkopodlažním typem autobusu používaným v Pardubicích je vozidlo původně vyvinuté firmou Renault pod názvem Agora. Od roku 1998 byl tento autobus dodáván Karosou Vysoké Mýto pod označením Renault Karosa City B.PS09B4, od roku 2003 pak pod značkou Irisbus City B.PS09D1. Postupně jsme do provozu zařadili 36 autobusů. Díky tomuto množství jsme mohli zavést garanci nízkopodlažních spojů na autobusových linkách MHD. Nyní jsou již nejstarší kusy postupně vyřazovány.

Karosa B930-950

Karosa B930

Autobusů řady B931, což je výrazně modernizovaná původní řada B730, bylo do Pardubic dodáno pouze šest kusů v roce 1997. Od roku 2012 jsou tyto autobusy již mimo provoz. V letech 2006 a 2007 k nim přibylo 10 kusů inovovaných autobusů typu B951.1713. které jsou stále v provozu.

Karosa B730

Karosa B730

První dva autobusy B731 byly do provozu zařazeny už v roce 1982. Shodou okolností je jeden z těchto dvou autobusů dodnes zachován v soukromé sbírce. Další dodávky následovaly až do roku 1996. Karosa Vysoké Mýto autobusy průběžně inovovala, takže celkem bylo dodáno 68 autobusů s automatickou převodovkou Praga, dále 15 autobusů s mechanickou převodovkou Praga a posledních 11 vozů bylo vybaveno již od výrobce digitálními orientacemi a převodovkami Voith. Kromě těchto vozů zakoupil DPMP dva generálkované autobusy řady B730 od firmy Zliner Zlín.

Od roku 2015 žádný autobus řady 700 již do provozu MHD nezasahuje.

Historická vozidla

Autobus Škoda 706 RTO MTZ č. 28

Autobus Škoda 706 RTO MTZ č. 28

Autobus 28 typu Škoda 706 RTO MTZ byl rekonstruován ze dvou vozidel:

  • 1. pojízdná prodejna získaná od soukromníka z Domažlic, výr. č. 71527506, r. v. 1965, dvoudvéřová karosérie, bez SPZ
  • 2. autobus Š 706 RTO získaný od soukromníka z Pelhřimova, výr. č. 73013909, r. v. 1967, SPZ PE 36-06.

Po renovaci byl zařazen do provozu 1. 3. 2003. Původní autobus 28 jezdil v letech 1965-1981 a měl výrobní číslo 70060501.

Trolejbus Škoda 8Tr číslo 136

Tento původně pražský trolejbus jsme získali od soukromé osoby. Do Pardubic byl dovezen po vlastní ose na jaře 1998 s tím, že se v roce 2000 zúčastní oslav 50 let MHD v Pardubicích. Oprava se nakonec protáhla až do roku 2017. Číslo 136 je pouze fiktivní. Odpovídá jinému pardubickému trolejbusu téže výrobní série. 

Trolejbusy typu 8Tr vyráběla Škoda (do roku 1959 ještě pod názvem Závody Vladimíra Iljiče Lenina) od poloviny 50. let. Ačkoli nešlo o více než o evoluci předchozích typů, staly se škody 8Tr do té doby nejrozšířenějším trolejbusem nejenom v Československu, ale i ve světě. Oproti vozům 6 Tr a 7 Tr, kterých vznikly dohromady zhruba dvě stovky, vyrobila Škoda během pěti let více než 700 trolejbusů 8Tr. Kromě československých měst šly také do Sovětského svazu, dalších východoevropských zemí a dokonce i do Číny.

V Československu šla nejpočetnější série do Prahy, kde do té doby neměly plzeňské trolejbusy příliš velké zastoupení a převažovaly vozy Tatra. Pětatřicetikusová série vozů 8Tr byla zároveň poslední dodávkou nových trolejbusů, která do Prahy šla. Po nákupu 8Tr v roce 1960 přišel postupný útlum trolejbusové dopravy ve městě, provoz zcela zanikl v roce 1972.

V Pardubicích naproti tomu byl v době, kdy přicházely nové vozy 8Tr, trolejbusový provoz ještě mladý a čtrnáct nových vozidel tehdy zvětšilo vozový park zhruba o polovinu. Trolejbusy přicházely postupně v letech 1957 až 1959. Již o tři roky později se ale pozvolna začal ujímat vlády typ Škoda 9Tr. Šlo o další evoluci škodováckého trolejbusu, ovšem až vozy 9Tr se staly skutečným bestsellerem, s počtem více než sedmi tisíc vyrobených kusů šlo o trolejbusovou obdobu neméně slavných tramvají T3.

Trolejbus Škoda 9TrHT28 č. 358

Trolejbus Škoda 9TrHT28 č. 358

Trolejbus je prezentován v provozním stavu typickém pro Pardubice. Barevná kombinace odpovídá stavu po dodání včetně bílého písmena "S" vpředu. Trolejbus evidenčního čísla 358 byl dodán bez pokladny pro průvodčí. Maximální obsaditelnost vozu je 100 osob.
Trolejbus Škoda 9Tr má celokovovou samonosnou karosérii. Celková hmotnost vozu je 8,9 t, výkon sériového trakčního motoru činí 115 kW (provozní napětí 600 V). Délka vozu je 11 m, šířka 2,5 m a výška se staženými sběrači 3,25 m. Vozidlo běžně dosahuje rychlosti až 65 km/h a dokáže zdolávat stoupání až 12 %. Rychlost jízdy je regulována stejnosměrným pulsním měničem. Trolejbus má třípedálové ovládání: jeden pedál jízdní a dva brzdové. Elektrodynamická brzda působí na zadní kola a používá se jako zpomalovací. Dvouokruhová brzda pneumatická (levý pedál) působí na všechna kola. Parkovací rohatková brzda se vzduchovým posilovačem působí na brzdové klíče zadních kol. Řízení je hydraulické, dveře jsou ovládány pneumaticky. Dalšími pomocnými zařízeními jsou kompresor s jímkami, baterie 24 V, elektrické topení, zářivkové osvětlení atd.
Odběr proudu zajišťují dva kovové tyčové sběrače s hlavicemi, ve kterých jako smykadla slouží uhlíkové vložky. Normální pracovní výška sběračů je v rozmezí 5,0 až 6,0 m. Minimální výška vedení v podjezdech může být 3,7 m.

Trolejbus Škoda 14Tr08/6 č. 311

Trolejbus Škoda 14Tr08/6 č. 311

V roce 2001 DPMP a.s. získal tři starší trolejbusy ze sousedního Hradce Králové nutné k zabezpečení zamýšleného provozu na sídliště Dubina. Jedním z nich je i trolejbus č. 311, u kterého byla provedena oprava elektroinstalace, interiéru a karosérie včetně obnovy laku do původního barevného provedení, což je kombinace barev, která díky reklamám a tzv. "rychlým pruhům" již dávno vymizela z pardubických ulic. Trolejbus pak byl převeden do parku historických vozidel, i když trolejbusy stejného typu budeme v našem městě - na rozdíl např. od Hradce Králové - potkávat v pravidelné službě jistě ještě řadu let.

Vlečný vůz Jelcz PO 1 E č. 5

Vlečné vozy se v Pardubicích v minulosti používaly jak za trolejbusy, tak za autobusy. Polské vleky Jelcz se pak používaly pouze za autobusy.

Historický vlek evidenčního čísla 5 je určen do soupravy s historickým autobusem Škoda 706 RTO a jeho rekonstrukce byla ukončena v létě roku 2014.

Trolejbus Škoda 9TrHT26 číslo 353

V době, kdy nebylo jisté zda bude zachován trolejbus 358 se skupina nadšenců sdružená ve spolku PSHŽD (Pardubický spolek historie železniční dopravy) rozhodla zachránit jiný trolejbus typu 9Tr. Jednalo se vůz série 9TrHT26 číslo 353, který dojedil v pravidelném provozu v roce 1995. Trolejbus byl zrenovován a poprvé vyjel v roce 1998. Od té doby patří spolu s druhou "devítkou" neodmyslitelně k akcím historických vozidel v Pardubicích.

Trolejbus Škoda Sanos číslo 329

Tento trolejbus sice v Pardubicích nikdy v pravidelném provozu nejezdil, ale díky nadšencům ze spolku PSHŽD je v Pardubicích již od roku 2003 provozován jako historický, V tom roce totiž trolejbusu v jeho domovském podniku ve Zlíně hrozilo sešrotování a tak byl za pomoci finanční sbírky zachráněn a převezen do Pardubic.

Logo Dopravní podnik města Pardubic

1181970.jpg
1183090.jpg
1188464.jpg
1188594.jpg
1190735.jpg
1191213.jpg
1191214.jpg
1191302.jpg
1191303.jpg
1191307.jpg
1191311.jpg
1191384.jpg
1191433.jpg
1191803.jpg
1192154.jpg
1194172.jpg
1194337.jpg
1194577.jpg
1195288.jpg
1195739.jpg
1196706.jpg
1199068.jpg
1199071.jpg
1199108.jpg
1200454.jpg
1200457.jpg
1201033.jpg
1201316.jpg
1201528.jpg
1201531.jpg
1202178.jpg
1202295.jpg
1202388.jpg
1203647.jpg
1203649.jpg
1203788.jpg
1203790.jpg
1203791.jpg
1204223.jpg
1204225.jpg
1207118.jpg
1209482.jpg
1210697.jpg
1214237.jpg
1214239.jpg
1215746.jpg
1216603.jpg
1216605.jpg
1217298.jpg
1220320.jpg
1222734.jpg
1222735.jpg
1222736.jpg
1222747.jpg
1226884.jpg
1227075.jpg
1227356.jpg
1227357.jpg
1228954.jpg
1229209.jpg
 
© iva-rajm.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky