HISTORIE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA NAŠEM ÚZEMÍ, VÝROBCI AUTOBUSŮ, JEJICH ZNAČKY A TYPY.
Hledat

Menu

MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72
 

OMNIBUS

Omnibus je v češtině označení pro nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu po stanovené trase podle jízdního řádu, předchůdce linkového autobusu.

V některých jiných jazycích a zpočátku nakrátko i v češtině se označení přeneslo i na parní a motorové autobusy.

Za první vozidlo typu omnibusu bývá označován koňmi tažený vůz pro 8 cestujících, který pod názvem „Carosse“ předvedl roku 1662 v Paříži Blaise Pascal.
V roce 1823 Stanislaus Baudry začal provozovat tento druh dopravy ve městě Nantes ve Francii. Konečná zastávka v centru města byla před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem, což byla slovní hříčka, která zároveň označovala široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl M. Omnes. Druhou část názvu prodejny, slovo omnibus, převzal i dopravce Baudry jako obchodní název pro svou službu. Později se název zkrátil na bus.

V roce 1847 se v Londýně objevil první patrový omnibus, tažený koňmi. Kolem roku 1830 začaly v Londýně, Paříži i Bruselu jezdit parní omnibusy. Tehdejší typy omnibusů dosahovaly rychlosti až 50 km/h. První autobusy se spalovacím motorem se objevily v Německu mezi roky 1895 a 1897. Omnibusy s koňským potahem nevymizely hned, v Británii dosloužil poslední v Newmarketu v roce 1932.

V Praze první pokusy o zavedení omnibusu proběhly v letech 1829–1830 (omnibusy Jakuba Chocenského mezi Starým Městem a Malou Stranou) a v letech 1842–1843 (omnibusy Prokopa Wurma), s příchodem železnice do Prahy roku 1845 začaly jezdit hotelové omnibusy od nádraží, v 60. letech do roku 1875 prožily krátký rozmach a následně byly vytlačeny nejprve koněspřežnou a pak elektrickou tramvají, takže poslední omnibusy dojezdily roku 1904. 

30__the_mt_gravatt_omnibus_along_logan_road.jpg
736px-Omnibus_-_Project_Gutenberg_eText_16943.jpg
800px-Toulouse_Omnibus_1881.jpg
Antwerpse_omnibus.JPG
omnibus01.jpg
omnibus-de-luxe (1).jpg
omnibus-de-luxe (2).jpg
omnibus-de-luxe.jpg
omnibus-shopfront.jpg
omnibus-s-reklamou-nestle-foto-624x0.jpg
thumbs_omnibus-1.jpg
MHV_Benz_Omnibus_1896_01.jpg
 
© iva-rajm.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky