HISTORIE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NA NAŠEM ÚZEMÍ, VÝROBCI AUTOBUSŮ, JEJICH ZNAČKY A TYPY.
Hledat

Menu

MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72
 
Navigace: MODELY HISTORICKÝCH AUTOBUSŮ 1:43 A 1:72 > PRAŽSKÉ AUTOBUSOVÉ GARÁŽE A DÍLNY

PRAŽSKÉ AUTOBUSOVÉ GARÁŽE A DÍLNY

PRAŽSKÉ AUTOBUSOVÉ GARÁŽE A DÍLNY

Zpočátku byly pro účely garážování a oprav autobusů využívány areály tramvajových vozoven a dílen v holešovické Centrále (1908 - 1909), karlínské Rustonce (od roku 1925) a na Pankráci (1927). V roce 1932 byly postaveny první zcela samostatné autobusové garáže v Dejvicích. Ve válečném období a krátce po něm byly autobusy z úsporných důvodů mimo špičku odstavovány v některých tramvajových vozovnách. Ve 40. a 50. letech vystačil Dopravní podnik s dvojicí garáží (Dejvice, Pankrác) a s dílnami v Rustonce. Od poloviny šedesátých let však nastaly velké potíže s údržbou a vozy musely být odstavovány v noci na ulicích a provizorních odstavných plochách, což značně ztěžovalo jejich každodenní ošetření i údržbu. Ani výstavba garáží Kačerov (1966) a zřízení garáží Libeň (1965) s odstavnou plochou Voctářova (1966) nestačilo. Teprve dokončení garáží na Klíčově (1973) a v Řepích (1984) situaci zásadněji zlepšilo.

Ještě horší byla od 60. let situace v těžké údržbě autobusů, kterou na dopravních provozovnách nebylo možné zabezpečit a uskutečňovala se na několika od sebe oddělených pracovištích. Generální opravy autobusů se často prováděly u cizích dodavatelů, například u podniku Československé státní automobilové opravny (ČSAO). Teprve přestěhováním dílen do hostivařského areálu  v roce 1984 došlo k výraznému zlepšení situace.

 

PRO GARÁŽOVÁNÍ A OPRAVY AUTOBUSŮ SLOUŽILY ČI STÁLE SLOUŽÍ V PRAZE TYTO OBJEKTY :

 

CENTRÁLA HOLEŠOVICE

Leden 1908 - Listopad 1909

 

RUSTONKA (KARLÍN)

1925 - 1984

Ve druhé polovině šedesátých let kapacita dílen nestačila a proto byla zřízena detašovaná pracoviště ve Voctářově ulici (1965), v Libni na Švábkách (1965) a později také v Košířích (1972).
 

PANKRÁC

Září 1927 - Srpen 1982

V polovině šedesátých let bylo přikročeno ke zřizování odstavných ploch mimo areál. V roce 1964 byla zřízena odstavní plocha poblíž továrny JAWA pro 45 autobusů, od února 1965 další v ulici 5. května pro 24 vozů. Obě pak byly zrušeny a roce 1969 nahrazeny odstavnou plochou na Děkance pro 62 vozů.
 

DEJVICE

Prosinec 1932 -

Pro katastrofální nedostatek parkovacích míst v šedesátých letech musely být zřízeny provizorní odstavné plochy Pod Juliskou (1963 - 1965) a Stadion-jih (1968 - 1972). Od roku 1972 slouží trvalá odstavná plocha Suchdol.
 

ŠVÁBKY (LIBEŇ)

Březen 1952 - 1984

 

VOCTÁŘOVA (LIBEŇ)

Srpen 1964 - Duben 1994

Od ledna 1966 byly autobusy vypravovány z odstavné plochy pro 149 vozů jižně od Libeňského mostu, část vozů byla odstavována i v areálu bývalé továrny JAWA.
 

BOHDALEC (VRŠOVICE)

Říjen 1964 - 

 

KAČEROV

Květen 1966 -

 

KLÍČOV

Březen 1973 - 

 

ŘEPY

Srpen 1982 -

 

HOSTIVAŘ

1984 -

 

Pro úplnost je třeba dodat, že autobusy k parkování využívaly na přelomu 70. a 80. let také neprovozní odstavné plochy na Vypichu  a u jinonického Motorletu, kde byly umísťovány vyřazené vozy určené k prodeji či sešrotování. V roce 1964 bylo 43 nově dodaných autobusů pro nedostatek deponovaných kapacit v garážích odstaveno na provizorní ploše ve Zličíně. Pro nedostatek místa se autobusy často odstavovaly i na ulicích v blízkosti garáží.

 

Fotografie garáží a dílen zleva: 

RUSTONKA 1926, DEJVICE 1932, PANKRÁC 1932 A RUSTONKA 1934.

K1024_001.JPG
K1024_002.JPG
K1024_003.JPG
K1024_004.JPG
 
© iva-rajm.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky